3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

لیندا براون، نماد سند جداسازی برجسته، Dies

پشتیبانی شده توسط Obiituaries لیندا براون نماد علامت Desegregation Case DiesBy NEIL GENZLINGERMARCH 26 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن mainfolio window magnum window magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize PhotoLinda براون اسمیت در یک عکس نامعلوم او یک سومین خواننده بود که پدرش شروع به دعوا در کلاس کرد که منجر به تصمیم دادگاه عالی در سال 1954 شد