مقالات: “سرکوب ویزای دانشجویی” و سطوح مهاجرت ثبت شده استطرح‌هایی برای محدود کردن تعداد دانشجویان خارجی و ارقامی که مهاجرت خالص را به 504000 نشان می‌دهند، در این مقاله پیشرو هستند.


دیدگاهتان را بنویسید