قدرت پوتین در خلاء وجود ندارد: در اینجا 14 مورد از بزرگترین توانمندسازهای او، از الیگارش های میلیاردر گرفته تا رهبران جهان آورده شده است.قدرت پوتین در خلاء وجود ندارد: در اینجا 14 مورد از بزرگترین توانمندسازهای او، از الیگارش های میلیاردر گرفته تا رهبران جهان آورده شده است.


دیدگاهتان را بنویسید