جام جهانی 2022: سرود ولز در سراسر جهان تمجید شداعتقاد بر این است که این آهنگ به عنوان سرود ولز در پاسخ به هاکای نیوزلند در سال 1905 سرچشمه گرفته است.


دیدگاهتان را بنویسید