تله موش: وست اند آگاتا کریستی پس از 70 سال به برادوی رسیدتله موش طولانی ترین نمایش وست اند است، اما هرگز در نیویورک روی صحنه نرفت.


دیدگاهتان را بنویسید