ایران: نشست حقوق بشر سازمان ملل “شرم آور و وحشتناک” است


24 نوامبر (رویترز) – نماینده ایران روز پنجشنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که نقش آن در سرکوب اعتراضات اخیر تحت نظارت است، از سابقه حقوق بشر این کشور دفاع کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران عمیقا متاسف است که شورای حقوق بشر بار دیگر توسط برخی کشورهای استکبار مورد سوء استفاده قرار می گیرد تا با یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد که کاملاً به تعهدات خود در ترویج و حمایت از حقوق بشر متعهد است، مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای امور زنان و خانواده جمهوری اسلامی ایران، خدیجه کریمی در سخنانی در مجمع مستقر در ژنو.

وی افزود: «تقلیل آرمان مشترک حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی گروه‌های خاصی از کشورهای غربی، وحشتناک و شرم‌آور است». (گزارش توسط Emma Farge ویرایش توسط Paul Carrel)


دیدگاهتان را بنویسید