3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

Mini-Vows: یک ادغام برای رقیب و رهبر کار

پشتیبانی شده توسط WeddingsA ادغام برای رببان و رهبر کارخانه مینی VowsByALIX STRAUSSMARCH 25 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی بزرگنما پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var قطعه قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById story var adAg