3 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

معلمان شهر جرسی در اعتصاب بیمه درمانی شرکت می کنند

پشتیبانی شده توسط N Y RegionJersey School Teachers در اعتصاب در بیمه درمانی بیمه ای ELIZABETH HARRISMARCH 16 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var را نشان می دهد fragment storyHeader var HTML header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story document getElementById